Ziedot

“Vecpiebalgas novada rūķi” biedrība

“Griškas”, Vecpiebalgas novads

Reģ. Nr.50008282761

AS “Citadele banka”

SWIFT kods: PARXLV22

Konts LV03PARX0022384190001

Saites uz internetbankām:

Paldies