Rūķu komanda

nedaudz slepena informācija

Linda Tunte

galvenais rūķis

Maija

rūķis

Kristīne

rūķis

Laima

rūķis

Edīte

rūķis

Aldis

rūķis

Silvija

rūķis

Mārtiņš

rūķis